Danh Mục

Các bài viết được ưa thích

 Install VMware tools in Centos 6

Before you can install VMware tools in Centos 6, you need to first connect the installation...

 Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF chống DoS, chống Hack (ConfigServer & Firewall)

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF chống DoS, chống Hack (ConfigServer &...

 DirectAdmin Installation Guide

Step 1:  Do you meet the system requirements?   - Clean OS install: check install.html to...

 Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi MS08-067

Bước 1: Tải (download) bản vá lỗi MS08-067 tương ứng với hệ điều hành trên máy tính của bạn...

 Cài đặt Suhosin

* Đầu tiên bạn phải tải về phiên bản mới nhất của Suhosin tại trang web...