Bước 1: Tải (download) bản vá lỗi MS08-067 tương ứng với hệ điều hành trên máy tính của bạn (Xem link tải bản vá lỗi tương ứng ở cuối bản hướng dẫn này).

Bước 2: Chạy file (bản vá lỗi) vừa tải về máy tính để vá lỗi cho hệ điều hành Windows.

Bước 3: Khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cập nhật bản vá lỗi.


Lưu ý:

Nếu không tải được bản vá lỗi trên máy tính của mình, bạn hãy thực hiện lại thao tác trên 1 máy tính khác, sau đó copy (bản vá lỗi) về máy tính của mình và tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn trên, bắt đầu từ bước 2.

Nếu chưa biết thông tin về hệ điều hành Windows của máy tính, bạn hãy thực hiện các bước sau để kiểm tra:

o Bấm vào menu Start, bấm vào Run

o Trên hộp thoại Run, bạn gõ dòng lệnh winver và bấm phím Enter

o Đọc thông tin về hệ điều hành trong cửa sổ hiện ra


Link tải bản vá tương ứng với từng phiên bản Windows:

 

Với Windows XP Service Pack 2 / Windows XP Service Pack 3

http://download.microsoft.com/download/4/f/a/4fabe08e-5358-418b-81dd-d5038730b324/WindowsXP-KB958644-x86-ENU.exe

 

Với Windows XP Professional x64 Edition / Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
http://download.microsoft.com/download/5/8/1/5811b6cc-5884-4486-b05d-de69f0e94f67/WindowsServer2003.WindowsXP-KB958644-x64-ENU.exe

 

Với Windows Vista / Windows Vista Service Pack 1
http://download.microsoft.com/download/d/c/0/dc047ab9-53f8-481c-8c46-528b7f493fc1/Windows6.0-KB958644-x86.msu


Với Windows Vista x64 Edition / Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
http://download.microsoft.com/download/1/5/0/15089485-0e8b-41f9-8617-58e8cdda8c7e/Windows6.0-KB958644-x64.msu


Với Windows 2000 Service Pack 4
http://download.microsoft.com/download/4/a/3/4a36c1ea-7555-4a88-98ac-b0909cc83c18/Windows2000-KB958644-x86-ENU.EXE

 

Với Windows Server 2003 Service Pack 1 / Windows Server 2003 Service Pack 2
http://download.microsoft.com/download/e/e/3/ee322649-7f38-4553-a26b-a2ac40a0b205/WindowsServer2003-KB958644-x86-ENU.exe

 

Với Windows Server 2003 x64 Edition / Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
http://download.microsoft.com/download/f/7/6/f761e8ee-caad-4528-aa47-ed5d744be523/WindowsServer2003.WindowsXP-KB958644-x64-ENU.exe

 

Với Windows Server 2003 with SP1 for Itanium-based Systems / Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
http://download.microsoft.com/download/1/8/e/18efd717-b406-4a19-98d5-5ee80351bedf/WindowsServer2003-KB958644-ia64-ENU.exe

 

Với Windows Server 2008 for 32-bit Systems
http://download.microsoft.com/download/4/9/8/498e39f6-9f49-4ca5-99dd-761456da0012/Windows6.0-KB958644-x86.msu

 

Với Windows Server 2008 for x64-based Systems
http://download.microsoft.com/download/0/f/4/0f425c69-4a1f-4654-b4f8-476a5b1bae1d/Windows6.0-KB958644-x64.msu

 

Với Windows Server 2008 for Itanium-based Systems
http://download.microsoft.com/download/8/b/c/8bc5a4e6-ba02-4bb9-947f-f253caeaa271/Windows6.0-KB958644-ia64.msu

Bài viết này tốt? 63 Users Found This Useful (209 Votes)