Bước 1: Tải (download) bản vá lỗi MS08-067 tương ứng với hệ điều hành trên máy tính của bạn (Xem link tải bản vá lỗi tương ứng ở cuối bản hướng dẫn này).

Bước 2: Chạy file (bản vá lỗi) vừa tải về máy tính để vá lỗi cho hệ điều hành Windows.

Bước 3: Khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cập nhật bản vá lỗi.

 

Lưu ý:

  • Nếu không tải được bản vá lỗi trên máy tính của mình, bạn hãy thực hiện lại thao tác trên 1 máy tính khác, sau đó copy (bản vá lỗi) về máy tính của mình và tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn trên, bắt đầu từ bước 2.

  • Nếu chưa biết thông tin về hệ điều hành Windows của máy tính, bạn hãy thực hiện các bước sau để kiểm tra:

o   Bấm vào menu Start, bấm vào Run

o   Trên hộp thoại Run, bạn gõ dòng lệnh winver và bấm phím Enter

o   Đọc thông tin về hệ điều hành trong cửa sổ hiện ra

 

Link tải bản vá tương ứng với từng phiên bản Windows:

 

Với Windows XP Service Pack 2 / Windows XP Service Pack 3

http://download.microsoft.com/download/4/f/a/4fabe08e-5358-418b-81dd-d5038730b324/WindowsXP-KB958644-x86-ENU.exe

 

Với Windows XP Professional x64 Edition / Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2
http://download.microsoft.com/download/5/8/1/5811b6cc-5884-4486-b05d-de69f0e94f67/WindowsServer2003.WindowsXP-KB958644-x64-ENU.exe

 

Với Windows Vista / Windows Vista Service Pack 1
http://download.microsoft.com/download/d/c/0/dc047ab9-53f8-481c-8c46-528b7f493fc1/Windows6.0-KB958644-x86.msu

 

Với Windows Vista x64 Edition / Windows Vista x64 Edition Service Pack 1
http://download.microsoft.com/download/1/5/0/15089485-0e8b-41f9-8617-58e8cdda8c7e/Windows6.0-KB958644-x64.msu

 

Với Windows 2000 Service Pack 4
http://download.microsoft.com/download/4/a/3/4a36c1ea-7555-4a88-98ac-b0909cc83c18/Windows2000-KB958644-x86-ENU.EXE

 

Với Windows Server 2003 Service Pack 1 / Windows Server 2003 Service Pack 2
http://download.microsoft.com/download/e/e/3/ee322649-7f38-4553-a26b-a2ac40a0b205/WindowsServer2003-KB958644-x86-ENU.exe

 

Với Windows Server 2003 x64 Edition / Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2
http://download.microsoft.com/download/f/7/6/f761e8ee-caad-4528-aa47-ed5d744be523/WindowsServer2003.WindowsXP-KB958644-x64-ENU.exe

 

Với Windows Server 2003 with SP1 for Itanium-based Systems / Windows Server 2003 with SP2 for Itanium-based Systems
http://download.microsoft.com/download/1/8/e/18efd717-b406-4a19-98d5-5ee80351bedf/WindowsServer2003-KB958644-ia64-ENU.exe

 

Với Windows Server 2008 for 32-bit Systems
http://download.microsoft.com/download/4/9/8/498e39f6-9f49-4ca5-99dd-761456da0012/Windows6.0-KB958644-x86.msu

 

Với Windows Server 2008 for x64-based Systems
http://download.microsoft.com/download/0/f/4/0f425c69-4a1f-4654-b4f8-476a5b1bae1d/Windows6.0-KB958644-x64.msu

 

Với Windows Server 2008 for Itanium-based Systems
http://download.microsoft.com/download/8/b/c/8bc5a4e6-ba02-4bb9-947f-f253caeaa271/Windows6.0-KB958644-ia64.msu

Bài viết này tốt? 33 Users Found This Useful (97 Votes)