Hầu hết các hệ điều hành và các DNS client sẽ tự động lưu cache địa chỉ IP và các kết quả DNS gần đây, điều này giúp cho việc truy cập domain nhanh hơn do sử dụng trực tiếp các kết quả DNS trước đó trên máy. Nhưng nếu địa chỉ bị thay đổi trước khi cached DNS  được cập nhật bạn sẽ không thể truy cập vào được trang web của bạn. Một trong những cách để giải quyết tình trạng trên là flush DNS. Trong bài viết này sẽ đề cập đến việc flush DNS trên máy của bạn:

Windows Vista / Windows 7 Flush DNS

 1. Đóng các ứng dụng của bạn ( trình duyệt hoặc email).
 2. Mở Windows command prompt bằng cáchchọn menu Start => All Programs => Accessories. Click chuột phải vào Command Prompt và chọn Run as Administrator.
 3. Tại của sổ hiện ra bạn đánh câu lệnh sau và enter. ipconfig /flushdns.

Windows 98/NT/2000/XP Flush DNS

 1. Đóng các ứng dụng của bạn ( trình duyệt hoặc email).
 2. Mở Windows command prompt bằng cách chọn menu Start và gõ cmd trong mục tìm kiếm, sau đó nhấn phím enter.
 3. Tại của sổ hiện ra bạn đánh câu lệnh sau và enter. ipconfig /flushdns.

– Windows 8 / Windows 8.1 Flush DNS
Do chính sách bảo mật hệ thống của hệ điều hành này bạn cần chạy cmd với tư cách là quyền quản trị viên cao nhất và làm theo các bước hướng dẫn dưới đây để xóa bộ đệm DNS.

Nhấn tổ hợp phím Windows + X và chọn Command Prompt (Admin) từ menu Power User.
Nhập lệnh ipconfig/flushdns và enter

Mac Flush DNS

+ Nếu bạn đang sử dụng Mac OS X Leopard

 1. Open command terminal.
 2. Chạy lệnh dscacheutil -flushcache

+ Nếu bạn đang sử dụng Mac OS X 10.5.1

 1. Open command terminal.
 2. Chạy lệnh lookupd -flushcache

+ Nếu bạn đang sử dụng Mountain Lion hoặc Lion

 1. Mở command terminal
 2. Chạy lệnh sudo killall -HUP mDNSResponder

Linux Flush DNS

 1. Open command terminal.
 2. Chạy lệnh /etc/init.d/nscd restart

Ngoài ra bạn có thể cập nhật bản ghi tên miền nhanh chóng với công nghệ DNS do đội ngũ chúng tôi triển khai tại hạ tầng máy chủ Việt Nam bằng cách đăng ký tên miền tại BizMaC ngay hôm nay hoặc đăng ký tên miền miễn phí ở link bên dưới.

Team BizMaC!

Bài viết này tốt? 27 Users Found This Useful (81 Votes)