Danh Mục

CentOS 12

Các vấn đề liên quan đến Server Linux

DirectAdmin Panel 7

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển DirectAdmin

Kloxo and Other 2

Các tài liệu liên quan đến Kloxo và các control khác

Parallels Plesk Panel 2

Các tài liệu hướng dẫn sử dụng bảng điều khiển Plesk

Server Windows 3

Các vấn đề liên quan đến Server Windows

Articles

 Clearing ARP entries on servers

Windows 2003: Start -> Run -> cmd.exe In the command prompt type: netsh interface ip...

 Hướng dẫn cập nhật bản vá lỗi MS08-067

Bước 1: Tải (download) bản vá lỗi MS08-067 tương ứng với hệ điều hành trên máy tính của bạn...

 Reset admin password Kloxo

Để reset mật khẩu của Admin kloxo từ rootChạy lệnh trong ssh cd /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs...

 VPS Performance tuning and scaling

So you've bought a CentOS VPS from us and you find that sometimes you run out of memory and...