Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên hoặc từ khóa của bạn bên dưới để kiểm tra tính khả dụng.

Danh sách tên miền

Domain
Đăng ký mới
Chuyển về
Gia hạn
.vn
750,000 VND
1 Năm
470,000 VND
1 Năm
470,000 VND
1 Năm
.com.vn
630,000 VND
1 Năm
340,000 VND
1 Năm
340,000 VND
1 Năm
.com hot!
250,000 VND
1 Năm
250,000 VND
1 Năm
300,000 VND
1 Năm
.net hot!
270,000 VND
1 Năm
270,000 VND
1 Năm
320,000 VND
1 Năm
.net.vn
630,000 VND
1 Năm
340,000 VND
1 Năm
340,000 VND
1 Năm
.biz.vn
630,000 VND
1 Năm
340,000 VND
1 Năm
340,000 VND
1 Năm
.org.vn
400,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
.info.vn
400,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
.gov.vn
400,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
.edu.vn
400,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
210,000 VND
1 Năm
.org
350,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
350,000 VND
1 Năm
.info
300,000 VND
1 Năm
240,000 VND
1 Năm
300,000 VND
1 Năm
.us
270,000 VND
1 Năm
220,000 VND
1 Năm
270,000 VND
1 Năm
.biz
305,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
305,000 VND
1 Năm
.cc
800,000 VND
1 Năm
640,000 VND
1 Năm
800,000 VND
1 Năm
.asia
400,000 VND
1 Năm
360,000 VND
1 Năm
400,000 VND
1 Năm
.eu
290,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
.me
567,000 VND
1 Năm
567,000 VND
1 Năm
567,000 VND
1 Năm
.ac.vn

Năm
N/A
N/A
.pro.vn

Năm
N/A
N/A
.health.vn

Năm
N/A
N/A
.int.vn

Năm
N/A
N/A
.ws
220,000 VND
1 Năm
220,000 VND
1 Năm
220,000 VND
1 Năm
.name.vn
60,000 VND
1 Năm
N/A
55,000 VND
1 Năm
.club
384,000 VND
1 Năm
384,000 VND
1 Năm
384,000 VND
1 Năm
.link
530,000 VND
1 Năm
430,000 VND
1 Năm
530,000 VND
1 Năm
.name
290,000 VND
1 Năm
240,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
.website
670,000 VND
1 Năm
670,000 VND
1 Năm
670,000 VND
1 Năm
.ca
350,000 VND
1 Năm
350,000 VND
1 Năm
350,000 VND
1 Năm
.xyz
290,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
290,000 VND
1 Năm
.top sale!
40,000 VND
1 Năm
280,000 VND
1 Năm
280,000 VND
1 Năm
.shop new!
890,000 VND
1 Năm
890,000 VND
1 Năm
890,000 VND
1 Năm
.vip
980,000 VND
1 Năm
980,000 VND
1 Năm
980,000 VND
1 Năm
.io
1,800,000 VND
1 Năm
1,800,000 VND
1 Năm
1,800,000 VND
1 Năm

Please choose a category from above.

Đăng ký Hosting

Chọn các gói lưu trữ web từ danh sách

Chúng tôi thiết kế gói dịch vụ để phù hợp với mọi ngân sách

Chọn Hosting

Chuyển tên miền về BizMaC

Tên miền của bạn sẽ được gia hạn thêm 1 năm!*

Chuyển tên miền

* Tên miền mới gia hạn và TLD quy định không thể chuyển