1 x Intel Xeon E3-1230v2

từ
2,400,000 đ
Tháng
 • E3-1230v2 Intel Xeon Processor
 • (8M Cache, 3.30 GHz)
 • 24 GB RAM
 • 240 GB SSD Storage
 • 01 IPv4 Free rDNS
 • 100 Mbps Uplink
 • 10Mbps international Shared
 • Unlimited Bandwidth

 • 2 x Intel Xeon X5650

  từ
  2,800,000 đ
  Tháng
 • 2 x X5650 Intel Xeon Processor
 • (12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPIz)
 • 24 GB RAM
 • 240 GB SSD Storage
 • 01 IPv4 Free rDNS
 • 100 Mbps Uplink
 • 10Mbps international Shared
 • Unlimited Bandwidth

 • 2 x Intel Xeon E5-2620

  từ
  3,200,000 đ
  Tháng
 • 2 x E5-2620 Intel Xeon Processor
 • (15M Cache, 2.00 GHz, 7.20 GT/s Intel® QPI)
 • 32 GB RAM
 • 480 GB SSD Storage
 • 01 IPv4 Free rDNS
 • 100 Mbps Uplink
 • 10Mbps international Shared
 • Unlimited Bandwidth