Tự động gia hạn thêm 01 năm khi chuyển về*

* Tên miền mới gia hạn và TLD quy định không thể chuyển