GW-Business Starter

từ
1,788,000 đ
1 Năm
 • email@your-domain.com
 • 30 GB /mailbox User
 • Gmail doanh nghiệp
 • Bộ ứng dụng văn phòng
 • Có thể đăng ký tối đa cho 300 user

 • GW-Business Standard

  từ
  3,588,000 đ
  1 Năm
 • email@your-domain.com
 • 2 TB /mailbox User
 • Gmail doanh nghiệp
 • Bộ ứng dụng văn phòng
 • Có thể đăng ký tối đa cho 300 user

 • GW-Business Plus

  từ
  5,988,000 đ
  1 Năm
 • email@your-domain.com
 • 5 TB /mailbox User
 • Gmail doanh nghiệp
 • Bộ ứng dụng văn phòng
 • Có thể đăng ký tối đa cho 300 user

 • Included With Every Plan

  • Email tên miền với giao diện Gmail
  • Lưu trữ đám mây với Google Drive
  • Ứng dụng trên các thiết bị di động thông minh
  • Họp video hội nghị trực tuyến
  • Có thể đăng ký tối đa cho 300 user