VNLite

từ
200,000đ/mo
 • vCPU 01 Core
 • RAM 01 GB
 • HDD 20 GB
 • IPv4 01

VNx1

từ
400,000đ/mo
 • vCPU 02
 • RAM 02GB
 • HDD 30GB
 • IPv4 01

VNx2

từ
700,000đ/mo
 • vCPU 04
 • RAM 04GB
 • HDD 50GB
 • IPv4 01

VNx4

từ
1,000,000đ/mo
 • vCPU 04
 • RAM 06GB
 • HDD 80GB
 • IPv4 01

VNx8

từ
1,500,000đ/mo
 • vCPU 06
 • RAM 08GB
 • HDD 100GB
 • IPv4 01