Tìm tên miền mới. Nhập tên miền hoặc từ khóa dưới đây để tìm kiếm tên miền.

Danh sách tên miền mở rộng
Domain
Đăng ký mới
Chuyển về
Gia hạn
.vn
Đăng ký mới 750,000đ
1 Năm
Chuyển về 470,000đ
1 Năm
Gia hạn 470,000đ
1 Năm
.com.vn
Đăng ký mới 630,000đ
1 Năm
Chuyển về 340,000đ
1 Năm
Gia hạn 340,000đ
1 Năm
.com sale!
Đăng ký mới 250,000đ
1 Năm
Chuyển về 250,000đ
1 Năm
Gia hạn 300,000đ
1 Năm
.net sale!
Đăng ký mới 270,000đ
1 Năm
Chuyển về 270,000đ
1 Năm
Gia hạn 320,000đ
1 Năm
.net.vn
Đăng ký mới 630,000đ
1 Năm
Chuyển về 340,000đ
1 Năm
Gia hạn 340,000đ
1 Năm
.biz.vn
Đăng ký mới 630,000đ
1 Năm
Chuyển về 340,000đ
1 Năm
Gia hạn 340,000đ
1 Năm
.org.vn
Đăng ký mới 400,000đ
1 Năm
Chuyển về 210,000đ
1 Năm
Gia hạn 210,000đ
1 Năm
.info.vn
Đăng ký mới 400,000đ
1 Năm
Chuyển về 210,000đ
1 Năm
Gia hạn 210,000đ
1 Năm
.gov.vn
Đăng ký mới 400,000đ
1 Năm
Chuyển về 210,000đ
1 Năm
Gia hạn 210,000đ
1 Năm
.edu.vn
Đăng ký mới 400,000đ
1 Năm
Chuyển về 210,000đ
1 Năm
Gia hạn 210,000đ
1 Năm
.org
Đăng ký mới 350,000đ
1 Năm
Chuyển về 290,000đ
1 Năm
Gia hạn 350,000đ
1 Năm
.info
Đăng ký mới 300,000đ
1 Năm
Chuyển về 240,000đ
1 Năm
Gia hạn 300,000đ
1 Năm
.us
Đăng ký mới 270,000đ
1 Năm
Chuyển về 220,000đ
1 Năm
Gia hạn 270,000đ
1 Năm
.biz
Đăng ký mới 305,000đ
1 Năm
Chuyển về 290,000đ
1 Năm
Gia hạn 305,000đ
1 Năm
.cc
Đăng ký mới 800,000đ
1 Năm
Chuyển về 640,000đ
1 Năm
Gia hạn 800,000đ
1 Năm
.asia
Đăng ký mới 400,000đ
1 Năm
Chuyển về 360,000đ
1 Năm
Gia hạn 400,000đ
1 Năm
.eu
Đăng ký mới 290,000đ
1 Năm
Chuyển về 290,000đ
1 Năm
Gia hạn 290,000đ
1 Năm
.me
Đăng ký mới 567,000đ
1 Năm
Chuyển về 567,000đ
1 Năm
Gia hạn 567,000đ
1 Năm
.ac.vn
Đăng ký mới N/A
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A
.pro.vn
Đăng ký mới N/A
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A
.health.vn
Đăng ký mới N/A
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A
.int.vn
Đăng ký mới N/A
Chuyển về N/A
Gia hạn N/A
.ws
Đăng ký mới 220,000đ
1 Năm
Chuyển về 220,000đ
1 Năm
Gia hạn 220,000đ
1 Năm
.name.vn
Đăng ký mới 60,000đ
1 Năm
Chuyển về N/A
Gia hạn 55,000đ
1 Năm
.club
Đăng ký mới 384,000đ
1 Năm
Chuyển về 384,000đ
1 Năm
Gia hạn 384,000đ
1 Năm
.link
Đăng ký mới 530,000đ
1 Năm
Chuyển về 430,000đ
1 Năm
Gia hạn 530,000đ
1 Năm
.name
Đăng ký mới 290,000đ
1 Năm
Chuyển về 240,000đ
1 Năm
Gia hạn 290,000đ
1 Năm
.website
Đăng ký mới 670,000đ
1 Năm
Chuyển về 670,000đ
1 Năm
Gia hạn 670,000đ
1 Năm
.ca
Đăng ký mới 350,000đ
1 Năm
Chuyển về 350,000đ
1 Năm
Gia hạn 350,000đ
1 Năm
.xyz
Đăng ký mới 290,000đ
1 Năm
Chuyển về 290,000đ
1 Năm
Gia hạn 290,000đ
1 Năm
.top sale!
Đăng ký mới 56,000đ
1 Năm
Chuyển về 280,000đ
1 Năm
Gia hạn 280,000đ
1 Năm
.shop new!
Đăng ký mới 890,000đ
1 Năm
Chuyển về 890,000đ
1 Năm
Gia hạn 890,000đ
1 Năm
.vip
Đăng ký mới 980,000đ
1 Năm
Chuyển về 980,000đ
1 Năm
Gia hạn 980,000đ
1 Năm
.io
Đăng ký mới 1,800,000đ
1 Năm
Chuyển về 1,800,000đ
1 Năm
Gia hạn 1,800,000đ
1 Năm

Đăng ký Hosting

Chọn các gói lưu trữ web từ danh sách

Chúng tôi thiết kế gói dịch vụ để phù hợp với mọi ngân sách

Chọn Hosting

Chuyển tên miền

Tên miền được gia hạn thêm 01 năm khi chuyển về*

* Tên miền mới gia hạn và TLD quy định không thể chuyển

Chuyển tên miền
0
domain(s) selected