Danh sách tên miền mở rộng

Đăng ký Hosting

Chọn các gói lưu trữ web từ danh sách

Chúng tôi thiết kế gói dịch vụ để phù hợp với mọi ngân sách

Chọn Hosting
Chuyển tên miền

Tự động gia hạn thêm 01 năm khi chuyển về*

* Tên miền mới gia hạn và TLD quy định không thể chuyển

Chuyển tên miền