Chuyển chuyển tên miền BizMaC

Transfer your domain to us

Tên miền của bạn sẽ được gia hạn thêm 1 năm!*


Single domain transfer

* Không bao gồm các TLD nhất định và tên miền mới gia hạn gần đây