Dedicated Server

Intel® Xeon E3-1230v2

Intel® Xeon® Processor E3-1230v2
(8M Cache, 3.30 GHz)

 • 16GB RAM
 • 240GB SSD / 1TB SATA HDD
 • 01 IPv4
 • 100Mbps - Unlimited Bandwidth NIC
 • Linux/ Window OS
2 x Intel® Xeon E5620

2 x Intel® Xeon® Processor E5620
(12M Cache, 2.40 GHz, 5.86 GT/s Intel® QPI)

 • 16GB RAM
 • 240GB SSD / 1TB SATA HDD
 • 01 IPv4
 • 100Mbps - Unlimited Bandwidth NIC
 • Linux/ Window OS
2 x Intel® Xeon X5650

2 x Intel® Xeon® Processor X5650
(12M Cache, 2.66 GHz, 6.40 GT/s Intel® QPI)

 • 16GB RAM
 • 1TB SATA /240GB SSD HDD
 • 01 IPv4
 • 100Mbps - Unlimited Bandwidth NIC
 • Linux/ Window OS
Intel® Xeon E5-2670
 • Intel® E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz) CPU
 • 16GB RAM
 • 1TB SATA /256GB SSD HDD
 • 01 IPv4
 • 100Mbps - Unlimited Bandwidth NIC
 • Linux/ Window OS
từ
4,200,000 VND
01 tháng
500,000 phí cài đặt
Đăng ký
Intel® Xeon E5-2683v3
 • Intel® E5-2683v3 (35M Cache, 2.00 GHz) CPU
 • 16GB RAM
 • 240GB SSD / 1TB SATA HDD
 • 01 IPv4
 • 100Mbps - Unlimited Bandwidth NIC
 • Linux/ Window OS
từ
5,400,000 VND
01 tháng
500,000 phí cài đặt
Đăng ký