Dedicated Server

Intel® Xeon E3-1230v2
 • Intel® E3-1230v2 CPU
 • 16GB RAM
 • 240GB SSD / 1TB SATA HDD
 • 01 IPv4
 • 100Mbps - Unlimited Bandwidth NIC
 • Linux/ Window OS
Dual Intel® Xeon E5620 (Pro) 17 Có thể đăng ký được
 • 2 x Intel® E5620 (12M Cache) CPU
 • 16GB RAM
 • 240GB SSD / 1TB SATA HDD
 • 01 IPv4
 • 100Mbps - Unlimited Bandwidth NIC
 • Linux/ Window OS
Intel® Xeon X5650
 • Intel® X5650 (12M Cache, 2.66 GHz) CPU
 • 16GB RAM
 • 1TB SATA /240GB SSD HDD
 • 01 IPv4
 • 100Mbps - Unlimited Bandwidth NIC
 • Linux/ Window OS
chỉ từ
3,500,000 VND
01 tháng
500,000 phí cài đặt
Đăng ký
Intel® Xeon E5-2670
 • Intel® E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz) CPU
 • 16GB RAM
 • 1TB SATA /256GB SSD HDD
 • 01 IPv4
 • 100Mbps - Unlimited Bandwidth NIC
 • Linux/ Window OS
chỉ từ
4,200,000 VND
01 tháng
500,000 phí cài đặt
Đăng ký
Intel® Xeon E5-2683v3
 • Intel® E5-2683v3 (35M Cache, 2.00 GHz) CPU
 • 16GB RAM
 • 240GB SSD / 1TB SATA HDD
 • 01 IPv4
 • 100Mbps - Unlimited Bandwidth NIC
 • Linux/ Window OS
chỉ từ
5,400,000 VND
01 tháng
500,000 phí cài đặt
Đăng ký