VNLite

từ
200,000 đ
Tháng
 • 1 vCPU
 • 1 GB RAM
 • 20 GB Raid-10 SSD/SAS
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IPv4 Free rDNS

 • VNx1

  từ
  400,000 đ
  Tháng
 • 2 vCPU
 • 2 GB RAM
 • 40 GB Raid-10 SSD/SAS
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IPv4 Free rDNS

 • VNx2

  từ
  700,000 đ
  Tháng
 • 4 vCPU
 • 4 GB RAM
 • 50 GB Raid-10 SSD/SAS
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IPv4 Free rDNS

 • VNx4

  từ
  1,000,000 đ
  Tháng
 • 4 vCPU
 • 6 GB RAM
 • 80 GB Raid-10 SSD/SAS
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IPv4 Free rDNS

 • VNx8

  từ
  1,500,000 đ
  Tháng
 • 6 vCPU
 • 8 GB RAM
 • 100 GB Raid-10 SSD/SAS
 • Unlimited Bandwidth
 • 01 IPv4 Free rDNS