Nếu bạn không thể tìm thấy một giải pháp cho vấn đề của bạn trong ý kiến ​​của chúng tôi, bạn có thể gửi một yêu cầu hỗ trợ bằng cách chọn các bộ phận thích hợp dưới đây.


 Hỗ trợ 24/7 (Support Ticket)

Hỗ trợ kỹ thuật Hosting, Email, Tên miền, SSL...

 VPS / Dịch vụ Máy Chủ

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến VPS, Dedicated Server, Co-location, Network, IPv4.

 Thiết Kế Website

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thiết kế Website

 Thanh Toán & Tài Khoản

Thông tin thanh toán, tài khoản khách hàng và các vấn đề hoá đơn.