Nếu bạn không thể tìm thấy một giải pháp cho vấn đề của bạn trong ý kiến ​​của chúng tôi, bạn có thể gửi một yêu cầu hỗ trợ bằng cách chọn các bộ phận thích hợp dưới đây.


 Cloud Hosting, Cloud Email

Hỗ trợ kỹ thuật Hosting, Email, Tên miền, SSL...

 VPS / Dịch vụ Máy Chủ

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến VPS, Dedicated Server, Co-location, Network, IPv4.

 Thiết Kế Website

Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thiết kế Website, Các dự án Website do BizMaC thực hiện.

 Thanh Toán & Tài Khoản

Thông tin thanh toán, tài khoản khách hàng và các vấn đề hoá đơn.